Archives: Arguments

Populate this post type with arguments for active fatherhood

Far-barn forholdet

Å være i permisjon alene gir både deg og barnet ditt mulighet til å knytte tettere bånd til hverandre. Spedbarnsperioden er en viktig periode for barnets utvikling. Ifølge psykologen Erik H. Eriksons anerkjente teori om menneskets psykososiale utvikling utvikler barnet i alderen 0-1,5 år en grunnleggende tillit eller mistillit [1]. Hvordan barnets behov blir dekket i denne… Read more »

Bra for barnet

Fedre som har vært hjemme alene med barnet rapporterer om et bedre forhold til barnet også siden. Fedrepermisjon er altså en investering i framtida. Det viser seg fra forskning at når foreldrene deler barneomsorgen noenlunde likt, nyter barna godt av det: Far leker mer med barna, hjelper dem oftere med leksene og kjenner seg mer… Read more »

Omsorgskompetanse

Ferdighetene og kunnskapen til å ta seg av spedbarn kommer ikke av seg selv – verken for mødre eller fedre. Det kan kjennes skummelt å skulle være alene i permisjon med barnet, og skummelt er det nok også for de fleste i begynnelsen. Det er mye å lære seg, men permisjonstiden er en fin sjanse… Read more »

Et bedre samliv (og bedre sex)

Det er sant: En mer likestilt deling av barneomsorgsoppgaver kan faktisk bedre kvaliteten på parforholdet. En nasjonal kartlegging i 2007 fastslo at par som delte tilnærmet likt på omsorgen for barna opplevde et lavere konfliktnivå i parforholdet [1]. De likestilte parene rapporterte færre sinneutbrudd fra partner. Samme undersøkelse fant også at jevndeling av barneomsorgen minsket sannsynligheten… Read more »

Helse og livskvalitet

Likestilt foreldreskap er forbundet med økt livskvalitet for begge kjønn, og relatert til helsegevinster for mor. Mødre som deler omsorgsarbeidet med far er mindre plaget av depresjon og har mindre ryggproblemer og hodepine enn sine mer tradisjonelle søstre [1]. Det er også forskning som viser at fedres uttak av pappaperm reduserer mors sykefravær med 5-10% [2]…. Read more »

En bedre arbeid-hjem balanse

Menn som har en god arbeid-hjem balanse tenker også i mindre grad på jobben når de er hjemme [1]. Altså er de ikke bare fysisk til stede med barna, men med dem i tanker og sinn. Fedre som gir mer omsorg til barna kjenner seg også langt mindre stressa og har generelt høyere livskvalitet [2]…. Read more »