Argument I familien

Argument

Bra for barnet

Far og barn sammen

Fedre som har vært hjemme alene med barnet rapporterer om et bedre forhold til barnet også siden. Fedrepermisjon er altså en investering i framtida. Det viser seg fra forskning at når foreldrene deler barneomsorgen noenlunde likt, nyter barna godt av det: Far leker mer med barna, hjelper dem oftere med leksene og kjenner seg mer fortrolige med barna [1].

Mange barn opplever at foreldrene ikke er tilstrekkelig til stede i deres barndom og ungdomsår, og dette gjelder særlig pappa. I dag svarer 38 prosent av unge menn mellom 17 og 24 at de ønsker at faren hadde vært mer til stede under deres oppvekst. Savn av foreldre under oppveksten kan ha negativ innvirkning på egen livskvalitet som voksen. Dette gir god grunn til å prioritere barna mens de er små.

  1. 1. Holter, Ø.G, Svare, H. and Egeland, C., 2008. Likestilling og livskvalitet 2007. AFI-rapport 2008:1. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

    http://www.hioa.no/var/ezflow_site/storage/afi/files/r2008-1.pdf
Tilbake til oversikt