Argument I familien, Argument På jobben

Argument

Bra for mors jobb

Mødre som deler omsorgsoppgavene noenlunde likt med far rapporterer om høyere jobbtrivsel enn kvinner som har hovedansvaret for barna i et forhold [1]. I tillegg kjenner de at de har bedre utviklingsmuligheter på jobben [2].

  1. 1-2. Holter, Ø.G, Svare, H. and Egeland, C., 2008. Likestilling og livskvalitet 2007. AFI-rapport 2008:1. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

    http://www.hioa.no/var/ezflow_site/storage/afi/files/r2008-1.pdf
Tilbake til oversikt