Argument I familien, Argument På jobben

Argument

En bedre arbeid-hjem balanse

Menn som har en god arbeid-hjem balanse tenker også i mindre grad på jobben når de er hjemme [1]. Altså er de ikke bare fysisk til stede med barna, men med dem i tanker og sinn. Fedre som gir mer omsorg til barna kjenner seg også langt mindre stressa og har generelt høyere livskvalitet [2]. Å ta ut foreldreperm og få være en aktiv omsorgsperson i barnets første leveår kan legge et godt grunnlag for en sunn arbeid-hjem balanse i årene som kommer.

  1. 1-2. Holter, Ø.G, Svare, H. and Egeland, C., 2008. Likestilling og livskvalitet 2007. AFI-rapport 2008:1. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

    http://www.hioa.no/var/ezflow_site/storage/afi/files/r2008-1.pdf
Tilbake til oversikt