Argument På jobben

Argument

En rett, ikke et frynsegode

Pappaperm er ikke et frynsegode eller noe du skal måtte be din arbeidsgiver om. Å ta ut fedrekvoten eller en lengre permisjon er faktisk en rettighet du som arbeidstaker har, uansett arbeidsplass eller fagområde. Utover fedrekvoten på 15 uker, kan du ta ut opptil 16 uker permisjon (eller 26 uker med 80% lønn).

Det er viktig å avklare med arbeidsgiver i forkant av permisjonen, men jobben kan for eksempel ikke forvente at du kun skal ta ut 15 ukers fedrekvote eller kreve at pappapermen skal tas ut i et spesielt tidsrom.

Du som far er også vernet mot diskriminering i arbeidslivet som følge av permisjon. Dette vernet gjelder både i ansettelsesprosesser og i forhold til nåværende jobb. Les mer om diskrimineringsvernet du har i forhold til permisjon her.

Tilbake til oversikt