Argument I familien

Argument

Et bedre samliv (og bedre sex)

Et aktivt samliv

Det er sant: En mer likestilt deling av barneomsorgsoppgaver kan faktisk bedre kvaliteten på parforholdet. En nasjonal kartlegging i 2007 fastslo at par som delte tilnærmet likt på omsorgen for barna opplevde et lavere konfliktnivå i parforholdet [1]. De likestilte parene rapporterte færre sinneutbrudd fra partner. Samme undersøkelse fant også at jevndeling av barneomsorgen minsket sannsynligheten for samlivsbrudd.

Bedre sexliv
Og ja, forskningen tyder også på at likedeling av omsorgsoppgaver styrker sexlivet. I hvert fall er det langt flere som mener de har et bra sexliv blant de likestilte foreldrene enn blant foreldreparene hvor mor har hovedansvar for barna [2].

  1. 1-2. Holter, Ø.G, Svare, H. and Egeland, C., 2008. Likestilling og livskvalitet 2007. AFI-rapport 2008:1. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

    http://www.hioa.no/var/ezflow_site/storage/afi/files/r2008-1.pdf
Tilbake til oversikt