Argument For din egen del

Argument

Far-barn forholdet

Å være i permisjon alene gir både deg og barnet ditt mulighet til å knytte tettere bånd til hverandre. Spedbarnsperioden er en viktig periode for barnets utvikling. Ifølge psykologen Erik H. Eriksons anerkjente teori om menneskets psykososiale utvikling utvikler barnet i alderen 0-1,5 år en grunnleggende tillit eller mistillit [1]. Hvordan barnets behov blir dekket i denne tiden har betydning for dets mulighet til å utvikle trygghet og tillit til andre mennesker også senere i livet.

En svensk studie av fedre som tok 120 permisjonsdager eller mer fant at fedrene utviklet et nærere forhold til barna sine som et resultat av permen [2]. Effekten av permen står seg også over tid: Både det svenske studiet og andre studier har funnet at fedre som er i perm med barnet sitt tar mere ansvar for barneomsorgen også i årene etter permen [3].

I et norsk studie av fedre som tok ut foreldrepermisjon forteller flere fedre om hvordan permisjonstiden for dem var en viktig mulighet til å tilbringe tid sammen med barnet og bygge et forhold til det [4]. Slik blir de nærværende fedre. Som en pappa sa det:

“Du legger et grunnlag fra veldig tidlig av sammen med barnet ditt, (…), hvis du opprettholder liksom det forholdet og du bruker den tiden sammen med barnet ditt, så har barnet et veldig mye bedre forhold til deg gjennom hele livet. Nærere forhold.”

  1. Erikson, E. H. 1950. Childhood and society. New York: Norton.

  2. Chronholm, A., 2004. Föräldraledig pappa. Mäns erfarenheter av delad föräldraledighet. Göteborg, University of Göteborg, Department of Sociology.

  3. Nepomnyaschy, L. and Waldfogel, J., 2007. Paternity leave and fathers’ involvement with their young children: evidence from the American ECLS_B. Community, Work & Family, 10(4), pp.427-453.

    Tanaka, S. and Waldfogel, J., 2007. Effects of parental leave and working hours on fathers’ involvement with their babies: evidence from the UK Millennium Cohort Study. Community, Work & Family, 10(4), pp.409-426.

  4. Rødje, C. T., 2011. Fedrekvote og farskap: å bli far gjennom arbeidsliv og familieliv. Masteroppgave, Oslo, NTNU, Institutt for tverrfaglige kulturstudier.

Tilbake til oversikt