Argument For din egen del

Argument

Omsorgskompetanse

pappaperm-kj+ªrlighet-fb

Ferdighetene og kunnskapen til å ta seg av spedbarn kommer ikke av seg selv – verken for mødre eller fedre. Det kan kjennes skummelt å skulle være alene i permisjon med barnet, og skummelt er det nok også for de fleste i begynnelsen. Det er mye å lære seg, men permisjonstiden er en fin sjanse til å gå i skole. Forskningen viser at fedre som tar ut permisjon utvikler sine ferdigheter og styrker sin omsorgskompetanse [1].

Bare spør fedrene selv: De fleste fedre som har vært i pappaperm vil nok fortelle deg at permen gjorde dem tryggere i farsrollen. En far intervjuet i et norsk studie om fedrekvoten sa følgende:

“Det er jeg helt overbevist om at det å ha en pappapermisjon av en viss lengde er kjempeviktig for årene etterpå og da. Det at (…) du føler deg trygg nok på at du på egen hånd klarer å ta vare på en liten unge. Det gir jo en trygghet og ja, en rolle da på et vis” [2].

Pappapermen er dermed en gyllen sjanse til å bli en tryggere og mer selvstendig omsorgsperson. Og kanskje er det godt for mor, som også har vært nybegynner en gang, å vite at barnet har det like godt og trygt sammen med deg som far?

  1. Brandth, B. and Kvande, E., 2005. Fedres valgfrihet og arbeidslivets tidskulturer. Tidsskrift for Samfunnsforskning, (1), pp.35-54.

  2. Rødje, C. T., 2011. Fedrekvote og farskap: å bli far gjennom arbeidsliv og familieliv. Masteroppgave, Oslo, NTNU, Institutt for tverrfaglige kulturstudier.

Tilbake til oversikt