Argument På jobben

Argument

Pappaperm er det vanligste

Å ta ut pappaperm er normen, ikke unntaket, i Norge i dag. I 2015 tok syv av ti nybakte fedre ut hele fedrekvoten eller mer [1].

Om du jobber på en arbeidsplass hvor få menn tar ut foreldrepermisjon, er det greit å vite at på landsbasis er fedre som tar ut foreldreperm i klart flertall. Og den statistikken kan jo være grei å vise til om noen ymter frampå “Men Ingvar og Hussain tok jo ikke ut perm…”

  1. Statistisk sentralbyrå (SSB).

    https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/fedrekvoten-mer-populaer-enn-noen-gang--298200
Tilbake til oversikt