Arguments Category: I familien

Bra for mors jobb

Mødre som deler omsorgsoppgavene noenlunde likt med far rapporterer om høyere jobbtrivsel enn kvinner som har hovedansvaret for barna i et forhold [1]. I tillegg kjenner de at de har bedre utviklingsmuligheter på jobben [2].

En bedre arbeid-hjem balanse

Menn som har en god arbeid-hjem balanse tenker også i mindre grad på jobben når de er hjemme [1]. Altså er de ikke bare fysisk til stede med barna, men med dem i tanker og sinn. Fedre som gir mer omsorg til barna kjenner seg også langt mindre stressa og har generelt høyere livskvalitet [2]…. Read more »

Helse og livskvalitet

Likestilt foreldreskap er forbundet med økt livskvalitet for begge kjønn, og relatert til helsegevinster for mor. Mødre som deler omsorgsarbeidet med far er mindre plaget av depresjon og har mindre ryggproblemer og hodepine enn sine mer tradisjonelle søstre [1]. Det er også forskning som viser at fedres uttak av pappaperm reduserer mors sykefravær med 5-10% [2]…. Read more »

Et bedre samliv (og bedre sex)

Det er sant: En mer likestilt deling av barneomsorgsoppgaver kan faktisk bedre kvaliteten på parforholdet. En nasjonal kartlegging i 2007 fastslo at par som delte tilnærmet likt på omsorgen for barna opplevde et lavere konfliktnivå i parforholdet [1]. De likestilte parene rapporterte færre sinneutbrudd fra partner. Samme undersøkelse fant også at jevndeling av barneomsorgen minsket sannsynligheten… Read more »

Bra for barnet

Fedre som har vært hjemme alene med barnet rapporterer om et bedre forhold til barnet også siden. Fedrepermisjon er altså en investering i framtida. Det viser seg fra forskning at når foreldrene deler barneomsorgen noenlunde likt, nyter barna godt av det: Far leker mer med barna, hjelper dem oftere med leksene og kjenner seg mer… Read more »