Arguments Category: På jobben

Bra for mors jobb

Mødre som deler omsorgsoppgavene noenlunde likt med far rapporterer om høyere jobbtrivsel enn kvinner som har hovedansvaret for barna i et forhold [1]. I tillegg kjenner de at de har bedre utviklingsmuligheter på jobben [2].

En bedre arbeid-hjem balanse

Menn som har en god arbeid-hjem balanse tenker også i mindre grad på jobben når de er hjemme [1]. Altså er de ikke bare fysisk til stede med barna, men med dem i tanker og sinn. Fedre som gir mer omsorg til barna kjenner seg også langt mindre stressa og har generelt høyere livskvalitet [2]…. Read more »

En rett, ikke et frynsegode

Pappaperm er ikke et frynsegode eller noe du skal måtte be din arbeidsgiver om. Å ta ut fedrekvoten eller en lengre permisjon er faktisk en rettighet du som arbeidstaker har, uansett arbeidsplass eller fagområde. Utover fedrekvoten på 15 uker, kan du ta ut opptil 16 uker permisjon (eller 26 uker med 80% lønn). Det er… Read more »

Pappaperm er det vanligste

Å ta ut pappaperm er normen, ikke unntaket, i Norge i dag. I 2015 tok syv av ti nybakte fedre ut hele fedrekvoten eller mer [1]. Om du jobber på en arbeidsplass hvor få menn tar ut foreldrepermisjon, er det greit å vite at på landsbasis er fedre som tar ut foreldreperm i klart flertall. Og den… Read more »