Hva er fedrekvoten?

Fedrekvotens historie

Fedrekvoten er den delen av foreldrepermisjonen som er øremerket far. I Norge ble fedrekvoten introdusert i 1993, med den hensikt å bidra til en likere fordeling av omsorgsarbeid mellom mødre og fedre. Selv om norske fedre har hatt lik rett til foreldrepermisjon siden 1978, har mange menn opplevd det som vanskelig å ta ut permisjon i praksis. Innføringen av en egen fedrekvote, med permisjonsuker forbeholdt far, førte til at flere menn begynte å ta ut permisjon. I dag tar flertallet av norske fedre ut foreldrepermisjon – og syv av ti tar ut hele permisjonen eller mer.

Praktisk om fedrekvoten

Fedrekvoten er i dag på 15 uker. (For barn født etter 1. juli 2018.)  I tillegg til fedrekvoten består foreldrepermisjonsperioden av en mødrekvote (også 15 uker) og en fellesperiode som foreldrene kan dele mellom seg (16 uker med 100% dekningsgrad eller 26 uker med 80% dekningsgrad). Om du lar være å ta ut permen eller tar ut mindre permisjon enn 15 uker, går ukene normalt ikke til mor men faller bort fra den samlede permisjonstiden.

Fedrekvoten kan tas ut når som helst i stønadsperioden, med unntak av før termin og de første 6 ukene etter fødselen. Kvoten kan tas sammenhengende eller i flere omganger – om du ønsker fleksibelt uttak må du imidlertid søke NAV om dette i tide (se Søknadsfrister).

Fedrekvoten som verktøy for likestilt foreldreskap

Norge var det første land i verden til å introdusere fedrekvoten. Innføringen av permisjonen, og den gradvise utvidelsen av ordningen, har hatt stor betydning for likestillingen i Norge. Kvoten har gitt menn mulighet til å gå inn i rollen som omsorgspersoner og fedre i en helt annen grad enn tidligere. Det gjør også at mange barn får mer kontakt med, og et nærere forhold til, faren sin.

Undersøkelser viser at fedre som deltar aktivt i familielivet er mer harmoniske og lykkelige enn de som ikke gjør det. Dette påvirker så klart også den generelle familietrivselen, ved å styrke samlivet og gi barna tryggere hjem. Både menn, kvinner og ikke minst barn nyter med andre ord godt av at norske menn deltar langt mer aktivt som far etter at fedrekvoten kom.