Archives: Rights & Law

Populate this post type with information about fathers rights and their legal rights

Hvor mye perm har du rett til?

De fleste nybakte pappaer i Norge har rett på 15 uker fedrekvote. I tillegg har de fleste fedre også rett til foreldrepenger i flere av eller alle dagene i den såkalte fellesperioden. Det finnes imidlertid visse krav som må oppfylles, og kravene til fedrekvoten og fellesperioden er forskjellige. Enkelte fedre vil kun ha krav på fedrekvoten,… Read more »

Hvordan søker du om foreldrepenger under pappapermen?

Etter at du har blitt enige med din partner om hvordan du skal dele den felles permisjonstiden, benytte opparbeidet ferie og liknende spørsmål må det søkes til NAV. Fedrekvote, mødrekvote og foreldrepenger må søkes om skriftlig. Det finnes eget skjema for dette på NAV sine hjemmesider, som kan sendes elektronisk eller i posten. Far og mor må… Read more »

Søknadsfrister

Saksbehandlingstiden hos NAV kan variere fra fylke til fylke, og dermed bør du som søker undersøke hvilken tid som antas å gjelde i ditt fylke. NAV kan ikke behandle mors søknad hvis den sendes inn tidligere enn 10 uker før mors permisjon starter. Mors permisjon starter tre uker før termin. Du som far må som regel… Read more »

Vansker med å forstå regelverket?

Vansker med å forstå regelverket eller hva som gjelder i din situasjon? Regelverket om fedrekvote og foreldrepenger er komplisert. En detaljert oversikt finnes på NAV sine nettsider. Har du vansker med å finne ut av regelverket kan du benytte deg av NAVs egen chattetjeneste. Du har også krav på veiledning fra en saksbehandler om du skulle trenge… Read more »

Dersom du får problemer med NAV

Manglende informasjon eller misforståelser Enkelte fedre opplever at de ikke har fått tilstrekkelig informasjon; at de ikke har fått et eget informasjonsbrev slik de skal eller har misforstått det som foreligger av informasjon. Avslag som følger slik mangelfull eller feilaktig informasjon kan gi grunnlag for medhold i en klagesak (se under). Problemer med å fylle… Read more »

Rettigheter på arbeidsplassen

Har du som far opparbeidet rettigheter til foreldrepenger så kan arbeidsgiver ikke nekte deg å ta ut lønnet foreldrepermisjon. For eksempel kan ikke arbeidsgiver forvente at du skal la være å ta ut mer permisjon enn 10 ukers fedrekvote. Arbeidsgiver kan heller ikke kreve at du skal utføre arbeid mens du mottar foreldrepenger. Det er ikke tillatt… Read more »