Rettighet

Rettighet

Vansker med å forstå regelverket?

Vansker med å forstå regelverket eller hva som gjelder i din situasjon?
Regelverket om fedrekvote og foreldrepenger er komplisert. En detaljert oversikt finnes på NAV sine nettsider. Har du vansker med å finne ut av regelverket kan du benytte deg av NAVs egen chattetjeneste. Du har også krav på veiledning fra en saksbehandler om du skulle trenge det.

Tilbake til oversikt