Rettighet

Rettighet

Kombinere jobb og permisjon?

Det er mulig å kombinere arbeid med permisjon. Dette kalles gradert foreldrepengeuttak, og er en rettighet begge foreldre kan benytte seg av. Foreldrepengene er da differansen mellom deltidsarbeid og en 100% stilling. Du velger selv stillingsbrøken din, og så justeres foreldrepengene i forhold til hvor mye du jobber. Dermed blir foreldrepengene fordelt over en lengre periode.

  • Eksempel: Du jobber 50 % og har 50 % permisjon. Permisjonstiden og foreldrepengene vil da strekkes ut over dobbelt så mange uker.

Hvis du velger å ta ut graderte foreldrepenger samtidig med mor så kan ikke uttaket overstige mer enn 100 % til sammen. Skal du ha mer permisjon enn fedrekvoten på ti uker, og kombinere dette med jobb, så kreves det at mor arbeider samme prosentandel som du vil få i foreldrepenger. Dette er uavhengig av om mor har rett til foreldrepenger eller ikke.

Fordeler og ulemper
En fordel ved gradert uttak er at du og barnet ditt kan ha mer tid sammen over en lengre tidsperiode. Samtidig får du mulighet til å delta på jobben i en avtalt stillingsbrøk hvis du ønsker det. For noen foreldrepar kan det være passende med en slik hverdagskabal av mange ulike grunner.

En ulempe er at du i stor grad kan oppleve at du dras mellom jobb og hjem. Deler av arbeidslivet består også av det som flere forskere kaller grenseløse jobber – jobber med fleksibel arbeidstid, høyt arbeidspress og mye overtid. Selv om du da velger å arbeide redusert en periode, så kan det være vanskelig å regulere arbeidsmengden. Dette kan medføre stress og dårlig samvittighet.

Tilbake til oversikt