Rettighet

Rettighet

Flere arbeidsgivere eller bytte jobb/stilling?

Det har ikke noe å si for beregningen av foreldrepenger om du bytter jobb eller stilling underveis i permisjonstiden. Foreldrepengebeløpet beregnes kun en gang.

Hvis du har flere arbeidsgivere når permisjonen din starter så trenger NAV inntektsopplysninger fra samtlige arbeidsgivere. Dagsatsen på foreldrepengene beregnes ut fra dette. Det er altså inntekten du har ved permisjonsstart som ligger til grunn. Samtidig vil NAV kunne se på om du har hatt varierende inntekt over en lengre periode, vanligvis fra de siste 3-6 månedene, for å finne en representativ inntekt.

Tilbake til oversikt