Rettighet

Rettighet

Nyttige lenker

Relevante skjemaer hos NAV:

Skjema for søknad om foreldrepenger, mødrekvote eller fedrekvote ved fødsel: https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=267385

Skjema for søknad om utsettelse eller gradert uttak av foreldrepenger (fleksibelt uttak): https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=248825

Nettskjema for klage på vedtak: https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/klage-pa-vedtak 

Husk å søke til rett tid: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Venter+du+barn/Foreldrepenger/Husk+%C3%A5+s%C3%B8ke+til+rett+tid.403386.cms

Annen nyttig informasjon hos NAV:

Foreldrepenger: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Venter+du+barn/Foreldrepenger.347653.cms

Fedrekvote, mødrekvote og fellesperiode: www.nav.no/no/Person/Familie/Venter+du+barn/Fedrekvote+%28pappaperm%29%2C+m%C3%B8drekvote+og+fellesperiode.347651.cms

Spesielt om foreldrepenger til far: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Venter+du+barn/Spesielt+om+foreldrepenger+til+far.347656.cms

Fleksibelt uttak: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Venter+du+barn/Fleksibelt+uttak.1036.cms

Chattetjeneste: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Venter+du+barn/Nyttig+a+vite/Chat+med+oss+om+foreldrepenger.379037.cms

Klagerettigheter: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Klage+ris+og+ros/Klagerettigheter

Tilbake til oversikt