Rettighet

Rettighet

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

For selvstendig næringsdrivende og frilansere gjelder samme rettighetsgrunnlag angående permisjon som for arbeidstakere. Foreldrepengene blir derimot beregnet ut fra gjennomsnittet av de tre siste årenes pensjonsgivende inntekt (dvs. de tre siste årene du har fått skatteoppgjør for).

Tilbake til oversikt