Rettighet

Rettighet

Søknadsfrister

Saksbehandlingstiden hos NAV kan variere fra fylke til fylke, og dermed bør du som søker undersøke hvilken tid som antas å gjelde i ditt fylke. NAV kan ikke behandle mors søknad hvis den sendes inn tidligere enn 10 uker før mors permisjon starter. Mors permisjon starter tre uker før termin. Du som far må som regel søke 6-8 uker før du skal starte din permisjon.

Venter du med å ta ut fedrekvoten, f.eks. dersom du først er i ferie, må det søkes om utsettelse. Da må NAV motta søknaden senest siste dagen i fellesperioden for at du ikke skal miste dager.

Tilbake til oversikt