Rights & Law Category: Rettighet

Studentrettigheter

Studenter har krav på foreldrestipend for omsorg for barn ved fødsel. Det vil si at studielån blir gjort om til stipend. Både mor og far kan få foreldrestipend, men de kan ikke få det samtidig. Per barn gis det foreldrestipend for inntil 49 uker. En forutsetninger for foreldrestipend er at du bor sammen med barnet…. Read more »

Flere arbeidsgivere eller bytte jobb/stilling?

Det har ikke noe å si for beregningen av foreldrepenger om du bytter jobb eller stilling underveis i permisjonstiden. Foreldrepengebeløpet beregnes kun en gang. Hvis du har flere arbeidsgivere når permisjonen din starter så trenger NAV inntektsopplysninger fra samtlige arbeidsgivere. Dagsatsen på foreldrepengene beregnes ut fra dette. Det er altså inntekten du har ved permisjonsstart… Read more »

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

For selvstendig næringsdrivende og frilansere gjelder samme rettighetsgrunnlag angående permisjon som for arbeidstakere. Foreldrepengene blir derimot beregnet ut fra gjennomsnittet av de tre siste årenes pensjonsgivende inntekt (dvs. de tre siste årene du har fått skatteoppgjør for).

Kombinere jobb og permisjon?

Det er mulig å kombinere arbeid med permisjon. Dette kalles gradert foreldrepengeuttak, og er en rettighet begge foreldre kan benytte seg av. Foreldrepengene er da differansen mellom deltidsarbeid og en 100% stilling. Du velger selv stillingsbrøken din, og så justeres foreldrepengene i forhold til hvor mye du jobber. Dermed blir foreldrepengene fordelt over en lengre periode. Eksempel:… Read more »

Vansker med å forstå regelverket?

Vansker med å forstå regelverket eller hva som gjelder i din situasjon? Regelverket om fedrekvote og foreldrepenger er komplisert. En detaljert oversikt finnes på NAV sine nettsider. Har du vansker med å finne ut av regelverket kan du benytte deg av NAVs egen chattetjeneste. Du har også krav på veiledning fra en saksbehandler om du skulle trenge… Read more »

Nyttige lenker

Relevante skjemaer hos NAV: Skjema for søknad om foreldrepenger, mødrekvote eller fedrekvote ved fødsel: https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=267385 Skjema for søknad om utsettelse eller gradert uttak av foreldrepenger (fleksibelt uttak): https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=248825 Nettskjema for klage på vedtak: https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/klage-pa-vedtak  Husk å søke til rett tid: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Venter+du+barn/Foreldrepenger/Husk+%C3%A5+s%C3%B8ke+til+rett+tid.403386.cms Annen nyttig informasjon hos NAV: Foreldrepenger: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Venter+du+barn/Foreldrepenger.347653.cms Fedrekvote, mødrekvote og fellesperiode: www.nav.no/no/Person/Familie/Venter+du+barn/Fedrekvote+%28pappaperm%29%2C+m%C3%B8drekvote+og+fellesperiode.347651.cms Spesielt om foreldrepenger… Read more »